Poppin
985 조회 ㆍ 12년 전 업로드
4 담기
#Poppin

출처 : http://cafe.daum.net/YGBIGBANG -------------------------------- G. Dragon과 Y.B 태양(예전에는 태권이였는데 이름 바꾼듯;;)의 Poppin 우산을 이용한 팝핑 동작... 음~~ 좋아 좋아.. 노래도 잘해 춤도 잘춰 외국어에 능통해... ...

댓글(4개)

오늘의 인기영상